Strefa mechanika

INSTRUKCJA MONTAŻU TOWARU -ZALECENIA

 • Wstawić i przykręcić luźno alternator.
 • Założyć i naprężyć pasek klinowy.
 • Najpierw dokręcić śrubę zaciskową przy jarzmie regulacyjnym, następnie przednią śrubę i nakrętkę.
 • Włożyć wtyczkę wielostykową i zabezpieczyć klamrą.
 • Podłączyć przewód masy do akumulatora
 • Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora w celu uniknięcia zwarcia podczas wymiany.
 • Skontroluj stan naładowania akumulatora.
 • Odłącz przewody alternatora.
 • Usuń alternator.
 • Zamontuj nowy alternator.
 • Sprawdź stan końcówek przewodów pod kątem zanieczyszczeń, korozji oraz stan izolacji.
 • Podłącz przewody elektryczne alternatora.
 • Podłącz ujemny przewód akumulatora.
 • Przed montażem sprawdzić pasek klinowy.
 • Wymienić pasek zawsze jeśli jest postrzępiony na powierzchniach roboczych lub popękany.
 • Założyć pasek klinowy.
 • Odciągnąć przy pomocy łyżki do opon alternator i w ten sposób pasek klinowy.
 • Wcisnąć kciukiem pasek klinowy między kołami pasowymi i pośrodku najdłuższego odcinka. Pasek może się ugiąć maksymalnie o 4mm, całkowity luz musi wynosić 10mm, w przeciwnym razie naprężyć pasek.
 • Dokręcić śrubę zaciskową jarzma regulacyjnego i jeszcze raz sprawdzić naprężenie paska klinowego.
 • Dokręcić najpierw przednią a następnie tylną śrubę mocującą alternator.
 • Należy sprawdzić czy końcówki kabli są dobrze mocowane i nie są skorodowane, ewentualne oznaki korozji należy usunąć, a końcówki kabli lekko natłuścić, używając wazeliny technicznej.
 • Sprawdzić stan zębów na wieńcu.
 • Przykręcić rozrusznik do bloku silnika pamiętając o przewodzie masowym.
 • Do włącznika elektromagnetycznego przykręcić przewód zasilający z akumulatora (i w niektórych alternatora).
 • Założyć przewody na wsuwki lub śrubki.
 • Podłączyć przewód masowy akumulatora (odłączenie bieguna ujemnego zapobiega zwarciom przy innych pracach).
 • Sprawdzić stan akumulatora.

 

 

UWAGA:

Nie podłączać przewodu o nieznanej polaryzacji. Podłączenie można sprawdzić przez krótkie przyłożenie przewodu i równoczesne włączenie stacyjki i obserwację czy rozrusznik zadziała.